ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Description

Αριστοκρατική Βιέννη 4 ήμερη

Πρώτη Μέρα Αθήνα-Βιέννη

Δεύτερη μέρα  Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση) 

Τρίτη Μέρα  Βιέννη (ημερα ελευθερη)

Τέταρτη Μέρα Βιέννη-Αθήνα

2κλινο από 365€ μονόκλινο από 490€

Detail

Siamos tours:

Category:

ΒΙΕΝΝΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ